søndag 5. februar 2012

Gaupejakt !


Gaupejakta i Norge startet den 1.februar og varer ut mars måned. Forskerne mener vi har 470 gauper i Norge og bestandsmålene er 65 gaupeynglinger i året. Disse målene skal i følge NINA være oppfylt slik at vi har mer gaupe en det våre politikkere har bestemt. Jakt generelt er veldig omstridt om det omhandler klovdyr, fugl eller rovvilt. Mange spør seg hvorfor jakte på gaupe ? Har ikke disse dyrene livets rett på linje med andre dyr ? Er bestanden stor nok og bærekraftig nok til å kunne jaktes på ? Gaupa er faktisk en rødliste art Skal vi stole på forskernes utregninger og våre folkevalgtes fornuft når det gjelder kvotefastsetninger ? Jeg er på ingen måte mot jakt av noe slag men vil gjerne høre synspunkter hva dere mener om jakt på rovdyr ?41 kommentarer:

 1. dårlig gjort å skyte de søte kattene

  SvarSlett
  Svar
  1. Det var da ett gjennomtenkt svar, men ikke akkurat så veldig konstruktivt. Om ett dyr er pent eller ikke avgjøres ikke om det kan eller skal jaktes på. Rådyrene er pen de også, men blir de ikke jaktet på vil bestanden ta helt av og dyrene vil dø av sult, sykdommer og vi vil få enda flere påkjørsler.

   Slett
 2. Jeg vet ikke nok pr dd om Gaupesituasjonen, men når det gjelder rovdyrforvaltning i Norge/skandinavia er landegrensene hovedproblemet (slik jeg ser det). Dyr bryr seg ikke om menneskelige landegrenser og interaksjoner med ulike populasjoner kan være komplekst og vanskelig å kartlegge. En ser til stadighet at et land bestemmer for å beskatte en eller flere populasjoner av en art uten å faktisk vite om deres fulle bruk av habitater og interaksjoner med andre populasjoner, arter og økosystemer. Jeg er for bevaringsbiologisk beskatting, men heller "safe than sorry".

  SvarSlett
  Svar
  1. Uansett art så er det viktigste fokuset å bevare områder, habitater og viktige økosystemer og ikke nødvendigvis ha hovedfokuset på selve arten.

   Slett
 3. Selvsagt bør det jaktes gaupe! Synes bestanden i Norge nå er akseptabel, mht ulempene gaupe fører til. Blir lite småvilt igjen hvis gaupebestanden blir for stor. Forskning med radiomerkede gauper har vist at ei voksen gaupe(hunn m/unger) kan drepe 80 - 100 rådyr pluss småvilt i året.

  SvarSlett
 4. Det blir helt feil å regne på hva gaupa spiser og tro at det er et netto-tap. Det er et samspill mellom rovdyrartene, og det er gode grunner til å regne med at gaupa vil holde tallet på rev nede. (Og reven tar halvparten av rådyrlammene i enkelte områder.) Dette kalles mesopredator-release-hypotesen, den er solid belagt for flere arter og flere biomer, men det mangler så vidt jeg vet fullgod empiri fra Norden.

  SvarSlett
 5. Man må selsagt jakte rev også..

  SvarSlett
 6. Hei Terje,
  Jeg er imot at man jakter på rovdyr. Så er det opplest og vedtatt!!
  At man jakter på gauper er helt uhørt etter min mening. Jeg tror ikke at det er så` mange gauper som forskerne sier at det er. De teller spor og ganger disse opp. Husk gaupene streifer over store områder. En ser en gaupe en dag, neste dag kan samme gaupa være over alle huger, milevis unna første dagen. De som teller sier, høiiiii ei gaupe her, og ei gaupe der, men samme individ er sikkert sett av enda flere på sin ferd. Dermed, 1 gaupe blir til 5 gauper. Dette baller på seg, plutselig tror forskerne at det er 50 gauper, mens det i virkeligheten bare er 10... Så beskattes det på disse individene, for bestanden skal holdes nede. Så plutselig er det ikke flere igjen for det alle tas. Skjønner du hva jeg mener? Jeg får vondt av å se på bildene dine Terje. Du er en utrolig dyktig naturfotograf, ja - en av de flinkeste faktisk. Men, jeg blir så sykt provosert når jeg ser dette. Mitt synspunkt har ingen ting å gjøre med at gauper er søte katter.. Beklager, måtte bare si dette :(

  mvh
  Liv ")

  SvarSlett
  Svar
  1. Takk for at du tok deg tid Liv å komme med dine synspunkter. Når du mener at forskere teller 5 spor som er fra 1 gaupe stemmer ikke. Det er veldlig strenge kriterier for å telle gauper. Jeg hadde med meg en rovdyrkontakt her forige uke og og vi følgte ett gaupespor i 3 km.Trekte gps spor av hele ruten. Dette for å bekrefte eller avkrefte om det var en familegruppe. Gaupefamiler går i sporene til hverandre men før eller siden må de gå ved siden av hverandre. Ingen tvil om at det var en gaupefamile (mor med unge) . Men hvor mange gauper tror du at det var bare av 1 spor ?

   Slett
  2. Bra sagt Liv F. Ditlefsen!

   Slett
  3. Hei Liv F. Ditlefsen.

   Siden du antagelig ikke har satt deg inn i hvordan sporegistrering av gaupe foregår og heller ikke kjenner prosessen frem til de er godkjent som tellende observasjoner i minimumesestimatet av bestanden så kan du lese litt mer her:
   http://www.rovdata.no/Gaupe/Overv%C3%A5king.aspx

   Slett
 7. "Dead or alive": Jeg setter også et lite spørsmålstegn ved gaupejakta. Er det virkelig nødvendig å skyte dette flotte dyret, i det hele tatt? Om det forsvinner en sau i ny og ne, som følge av gaupa, må vel kunne tåles. Samtidig kunne det jo vært morro for flere av oss å oppleve dette flotte kattedyret - "live".

  SvarSlett
  Svar
  1. Om ett dyr er flott å se på eller ikke bør vel ikke spille noen rolle? Tror noen her inne har sett for mye "bambi" filmer, naturen er ikke slik som Walt Disney framstiller det, med "snille" og "pene" dyr, og de "slemme" dyra som spiser de snille..?
   Skal du se en gaupe i levende live må virkelig gå inn for det, med dagevis "postering" der den ferdes. De er utrolig sjy. Best sjanse for å se den er vel ved ett byttedyr den har drept.

   Slett
 8. For en holdning du har til våre ville dyr Robert Vikene. Har du virkelig den holdningen at du må drepe dyret for å kunne fremme det på brikken hvis du ikke greie å fange de i vill levende tilstand . Forstår at du er jeger, og har mange ganger sett at dette er holdningen til mange av de som driver med jakt på våre ville dyr i skogen. Når gaupejakten starter og det finnes spor i snøen av dette truete dyret, så rotter det seg sammen minst 100 personer med sporhund og det hele for å kunne felle dette dyret.Jeg kaller ikke dette jakt, men en gutteleik med å kunne være den første til å kunne felle dette dyret, være den stolte jegeren som overlistet dette skye dyret. Noen dager senere ligger dyret godt plasser foran en matsjo gjeng av jegere på førstesiden i lokalavisa..stolet over å være de store jegerne fra distriktet...Kaller ikke dette en jeger jeg, men en liten jaktkåt gutt på jakt etter kattepus...som til slutt greide å fange katta med en kule omringet av sine kamerater.


  Terje...Trodde ikke du hadde en slik naiv holdning til dyresportelling, men du er jo en jeger da og det sier jo sitt. I lokalavisene rundt omkring i hele landet er det en oppfordring til at ALLE skal melde fra hvis de ser gaupespor. Har fulgt med oppetter årene på dette, og er like fustrert over den kunnskapen mange har til gaupa og dens væremåte. Ingen kan påstå at de har kontroll over hvor mye gaupe som finnes i et område. Jo flere innmeldelser av gaupespor i et område, jo flere fellingstillatelser blir gitt for det aktuelle området. Bare stikkprøver blir foretatt inn i de enkelte områdene mens den store avgjørelsen blir foretatt foran skrivepulten til de som skal forvalte denne jakten. Men forstår jegeren da, som er ute etter et trofe om å være den perfekte jegeren...det å kunne overliste gaupa i skogen med en kule...er lite stolt ja!!!! Er fullt enig med Liv her, hun har lært leksen sin, sitter på de rette fakta og har den rette holdningen til denne bisarre jakten på vårt truete dyr fra skogen...

  SvarSlett
  Svar
  1. Beklager Odd E. Kjelstad, men realiteten er ikke så enkel og likefrem som du later til å tro, og Liv F. Ditlefsen har nok ikke lest riktig lekse.
   De fakta som hun har lagt frem kan meget vel stemme, men altså ikke i Norge.

   Alle spor rom rapporteres inn i en bestemt periode blir mottatt av SNO som rykker ut for å sjekke ALLE rapporter om familiegrupper (hogaupe med unge) som blir funnet.
   Her må de dokumentere med fotografier og målinger av selve sporet, samt at de må følge sporet minst 2 kilometer i terrenget for å være sikre på at det er to dyr.

   Når rapporten fra SNO kommer inn til NINA og DN blir disse rapportene silt ut etter strenge kriterier i et sett avstandsregler, et system som skal forhindre at samme gaupefamilie blir registrert to ganger.
   Kort sagt fungerer dett slik at jo lenger tid som går mellom observasjonen av to sett med spor desto lengre blir minsteavstanden som kreves for at det skal godkjennes som to familiegrupper.

   ALtså er det IKKE bare stikkprøver, og det hjelper ikke å melde inn flere dyr/spor enn man virkelig ser, for hvis SNO ikke finner noen spor når de kommer for å sjekke så strykes rapporten og blir ikke tellende.

   Jeg regner med at dette bare er villfarelse fra din side, og ikke forsøk på å komme med feilaktige argumenter her.
   Les forøvrig mer om systematikken her:

   http://www.rovdata.no/Gaupe/Overv%C3%A5king.aspx

   Slett
  2. Første bud i en slik debatt Odd Kjølstad er å være litt nyansert. Her setter du alle jegere i samme bås at vi skal ha ett trofe osv. Dette er pisspreik fra ende til annen. Jeg er sjøl jeger men det sier ingenting om jeg er trofejeger og på død og liv skal plante ei kule i dette dyret. Det vi har og forholde oss til er myndighetenes fastsatte kvoter og jegerne gjør faktisk bare den jobben det er bestemt skal utføres. Her ute på Moldehalvøya hvor jeg bor skal det ikke være gaupeyngling i henhold til rodyrforliket. Sikkert fordi vi har så mye sauer på beite her ute. Er det ingen Jegere her ute som vil jakte på gaupe vil SNO overstyre dette og komme med sine helikopter og "Judasjegere" og skyte dem. Dette er politikk og særintereser som sauenæring osv som står på spill.Gaupa har kommet for å bli og jeg tviler på om de greier å utrydde den her ute også.

   Slett
 9. Jeg tror verden ville sett litt merkelig ut hvis bare stygge dyr skulle dø mens pene og søte dyr skulle få leve, og hvem skulle definere hva som var pene og søte dyr?
  Noen hevder at vi har minimalt med gaupe og at det offentlige tallet er blåst opp, men når man ser hvordan rapporteringen styres av et sett med avstandsregler og kriterier for registrering så er det mer sannsynlig at det slår andre veien og at det finnes 2-3 ganger så mye gaupe i Norge som man tror.
  Her bruker man jo føre-var-prinsippet.
  En annen ting er at selv om man har et visst antall gauper i landet så er de jo ikke jevnt fordelt, noen deler av landet har nesten ikke gaupe, og andre deler av landet har større tetthet av dem.
  Der tettheten er stor bør man helt klart åpne for jakt, der det nesten ikke er gaupe bør man heller holde igjen jakten, såfremt det er et mål å få mer gaupe i området.

  SvarSlett
 10. Jag är generellt sett inte emot jakt men jag tycker att vi måste se till att ha livskraftiga stammar av de arter som vi jagar, dit tycker jag att vi har en bit kvar när det gäller gaupe. Jag tycker också det är fel att ta hänsyn till minskade bytesdjur för jägarna när man bestämmer hur många rovdjur vi skall ha. Låt rovdjuren få sitt, sedan kan vi människor beskatta eventuellt överskott av "matvilt" och på sikt kanske också rovdjur.

  SvarSlett
 11. Trist å se bilder av ei blodig død gaupe.. hva er så stas med å skyte disse dyra? Alle våre rovdyr er i stor fare for å bli utryddet og fortsatt går mange jegere ut og jakter på disse dyrene fordi de har "lov" av myndighetene.
  Alle våre miljøvernorganisasjoner er i mot dette, hvorfor? Fordi disse dyrene er på rødliste, mer eller mindre truet.
  Jeg har aldri sett noen av de fire store, enda så mye jeg har vært ute i skog og mark.., det forteller jo litt om hvor sjeldne de er..
  Derimot kan jeg se elg og rådyr hver eneste dag. Det forteller i grunn ganske mye om misforholdet mellom rovdyr og hjortedyr her i landet.
  Det er mindre en EN gaupe per kommune her i landet, et sørgelig lite antall!

  SvarSlett
 12. Jeg mener at påvirkningen fra bøndene har mye av skylden og da med bakgrunn i alle søknadene om erstatning for skader påført av "rovdyr og rovfugl" her i dette landet. Noe må myndighetene gjøre når summene for utbetalt erstatning til skadet og drept sau, rein etc. går i taket.....ja da må det beskattes ;-) Ja, jeg er imot det store uttaket av Gaupe selvfølgelig!

  SvarSlett
 13. Men for å komme med et annet innspill i debatte: hvor kommer beskatning av rovfuglbestanden inn i bildet? Er det totalforbud å skyte rovfugl, uansett skadeomfang disse kan gjøre / har gjort?

  SvarSlett
 14. Hallo Terje, hier in Deutschland wird verzweifelt versucht den Luchs wieder anzusiedeln, im Nationalpark Harz gibt es das Luchsprojekt wo die Katzen zur Auswilderung vorbereitet werden.. was auch eine Menge Geld kostet hier die Internetadresse http://www.luchsprojekt-harz.de/.. oder bei mir im Blog.. auch eine Sichtweise ist die der Bauern und Jäger.. die Bauern habe Angst um Schafe und Kälber und die Jäger fürchten den Luchs weil er sich pro Woche ein Reh gönnt..und das Revier in unruhe versetzt.. aber darum abschiessen ?. Hier werden die Jäger und Bauern endschädigt für jedes tote Tier was der Luchs gerissen hat..es ist doch kein Tier was gegessen wird also ist es nur zum Angeben der Jägerschaft.?..ich würde diese Tiere einfangen und da wieder ansiedeln wo es sie schon lange nicht mehr gibt.
  Toller Post mal was zum Nachdenken..
  Grüsse vom Waldläufer Frank  Hei Terje, er desperat her i Tyskland prøvde å bosette tilbake gaupe, er i Harz nasjonalpark er det gaupa prosjekt hvor kattene blir forberedt for introduksjon i naturen .. Hva mye penger her, gjør internett adresse http://www.luchsprojekt-harz.de/ .. et perspektiv er at av bønder og jegere .. Bøndene har bekymret sau og kalver og jegere frykter gaupa fordi han tillater seg en hjort en uke .. og satte i området rastløshet .. Men skyte den?. Her er jegere og bønder endschädigt for hver døde dyr som har revet gaupa .. men det er ingen dyr som er spist så det er bare å spesifisere jakt samfunnet.? .. Jeg ville fange disse dyrene, og deretter bosette hvor de lang tid eksisterer ikke lenger.
  Flott innlegg ganger hva jeg skal tro ..
  Hilsen fra Waldläufer Frank

  SvarSlett
  Svar
  1. Oversatt:
   Hallo Terje. her i Tyskland forsøker man fortvilt å reetablere gaupa, i Harz nasjonalpark driver man gaupeprosjektet der kattedyrene forberedes for utsetting i naturen...noe som koster mye penger. Internettadressen her: http://www.luchsprojekt-harz.de/ Eller besøk min (wadllaeufer68's) Blog.
   Et perspektiv er det til bønder og jegere.. Bøndene frykter for sine sau og kalver, og jegerne frykter gaupa fordi den pr. uke tilegner seg et rådyr...og forøvrig skaper uro i jaktterrenget, men å skyte den av den grunn?
   Her får bønder og jegere skadeerstatning for hvert døde dyr som gaupa har revet.
   Det (gaupa) er dog ikke et dyr som blir spist, så det blir bare å overgi seg for jegerne. (i den betydningen at siden gaupa ikke er matvilt blir det å skyte den bare å gi etter for krav fra jegerne)
   Jeg ville (gjerne) fange disse dyrene (gaupene) og deretter sette dem ut der hvor de ikke har eksistert på lange tider.
   Flott innlegg og noe til ettertanke.
   Hilsen fra Skogløper Frank

   Slett
 15. Hej

  Följde en länk hos Kai och hamnade här! Underbara bilder på din blogg.

  Men , tyvärr förstår jag inte hur människan kan rättfärdiga sitt dödande av alla djur!
  Det gör bara så ont i hjärtat att se.

  Mvh Tammy

  SvarSlett
 16. Selvfølgelig skal vi ha rovdyr!
  Like selvfølgelig er det at vi skal ha et begrenset uttak av de enkelte artene som når bestandsmålet. Dette uttaket skal i utgangspunktet skje gjennom jakt og direkte uttak av skadedyr (angrep på bufe - enkeltindivid).

  Mvh
  En som jakter

  SvarSlett
 17. jeg er for alle former for jakt så lenge det kan forsvares med tanke på å ta vare på en bærekraftig bestand
  unntaket er feller,der dyr kan risikere å lide unødvendig ,men nå vet jeg da heller ikke om dette er lovlig lenger

  men er det noe som provoserer meg så er det personer(bønder) som på død og liv skal drepe alt som potensialt på en eller annen måte kan komme til å skade deres egne interesser i naturen
  jeg kjenner ganske mange av denne sorten,og mange av dem skyter på absolutt alt dem kommer over om det er hubro,mår,jerv,ulv eller gaupe

  skulle gjerne ha visst hvor mange individer av feks gaupe som ender sitt litt på denne måten,men det tror jeg at er ganske så mange desverre

  mvh anders selland

  SvarSlett
  Svar
  1. Må ikke generalisere nå da vettu...

   Mvh
   En som jakter

   Slett
 18. hadde nok vert litt mer politisk korrekt av meg å skrive mennesker :-)
  det er sikkert ikke snakk om mer enn maks 1% av norges bønder som går til det skritt å ta" loven" i egen hender
  men tro meg jeg har møtt enormt mange bønder ,som sier rett ut at dem skyter hvis dem kommer over et rovdyr
  ikke at det har så mye å bety,men for meg så virker det litt feigt av deg å ikke stå frem med navn


  mvh anders selland

  SvarSlett
 19. Jeg er ikke mot jakt og har i flere år jaktet selv. Likevel så vi jeg si at eks. gaupa har vel større krav på viltet som er i naturen enn det vi har.... Vi er der for rekrasjonen sin del og høster av et overskudd som vi må siden vi har tildels skubbet bort et ledd og satt oss selv på toppen som predator.
  Når gaupa går på husdyr så går den over streken og vil selvfølgelig bli felt slik er det bare men vet gaupa at den har gjort noe galt.... Vi syns vel og at det er fint å komme til dekket bord innimellom:)
  At det drives kvotejakt i et område som kanskje ikke har vært plaget av at den har tatt husdyr syns jeg er feil hvorfor skal en i så tilfelle det for å være føre var i tilfelle de skulle finne på å drepe til neste år... eller er det for å få tilfredstille en gjeng jegere som syns det er et høydepunkt i jakta si.
  Når det gjelder rovdyr/fugl så tror jeg det fortsatt fins en"stille"regulering av det som går på utsiden av hva som er lov eller ei noe som og er antydet i pressen.
  Ellers så må jeg si at det er ikke rart at det er krig i verden når jeg tenke på en kamerat som svingte inn på et lite tettsted å hadde et klister på bilvinduet med"ja til ulv i Norge"å fikk beskjed om at bakruta ville bli slått inn vis de så bilen igjen.

  Jeg syns vi skal vise disse flotte rovdyra respekt å ta vare på så mange som mulig uavhengig av hva som er bestemt politisk opp mot antall ynglinger.

  Mvh Rune S Karlsen

  SvarSlett
 20. Gaupejakt - en manndomsprøve for de tøffeste gutta i skogen!
  Se Stian Holmen sin blogg, han sier det så godt!

  Mvh

  Odd E.

  SvarSlett
 21. Jeg legger min stemme i: For gaupejakt. Jeg mener det er fornuftig å beskatte bestanden og den er heller ikke liten. Jeg syns dette egentlig er ganske fornuftig regulert pr. dags dato. Så jeg befinner meg midt i mellom.

  SvarSlett
 22. Et fornuftig uttak av rovdyr er vel ikke annet en fornuftig. Hvorvidt det er mulig å stadfeste hvor mye f.eks gauper som holder seg i et gitt område,er jeg mere usikker på om lar seg gjøre. Og blir det gjort overalt hvor fellingstillatelser gis?
  Er stygt redd for at mange avgjørelser blir tatt bak et skrivebord og at grunnlagene for disse ikke alltid er vel dokumentert. Er det slik,blir det helt feil.

  ketil

  SvarSlett
 23. Jeg er ikke i mot jakt så fremt at jakta innehar naturen premisser for at den skal skje, nemlig at dens formål er å skaffe arten mat. Slik jeg ser det er verken gaupe, jerv, bjørn eller ulv noe en finner på norske matbord, og da kan jeg ikke se noe som helst grunn for å jakte på disse. I mine øyne er dette lystmord uten noe formål. Men hvis noen hadde fremmet forslaget om at bestanden med somaliere eller vietnamesere her til lands er nå så stor at den godt kan beskattes hadde en blitt stemplet som en gal psykopat eller massemorder, men hva er det så gjør at disse "dyrene" (og nei, ikke ment i denne sammenheng som noe rasistisk, men i form av at vi alle er dyr, både du, meg og elgen i skogen) er mer verdt enn de som lever i skogen. Alle har et liv, en verdi.

  Så kanskje det som trengs er en degradering av våres oppfatning av at vi er eliteskapning i naturen. Et unikum utenfor totaliteten. Vi er aper med stor hjerne.

  SvarSlett
 24. Vi har licensjakt på lodjur och varje län ansöker om tilldelning. Ex Västerbotten får skjuta 20 st fr 1 mars till 15 april. (Läst www.jagareforbundet.se) Lodjuren har ökat i Sverige. Vi har lodjur i SMåland med men inte så många.
  Vi måste reglera jakten, annars blir det för mycket. Det blir problem när rovdjur börjar springa i byar, tar mer tamboskap, hundar. Det vill nog ingen.

  SvarSlett
 25. Spennende at Terje setter lys på gaupejakta. Jeg holder meg vanligvis lavt i terrenget når det gjelder slike debatter. Men synes allikevel det er spennende å lese alle innspill som blir lagt ut.
  Jeg ønsker selvfølgelig at vi skal ha en god og bærekraftig bestand av både gaupe og andre rovdyr i Norge. Men jeg må nok innrømme at jeg ikke har gode nok kunnskaper på området til å komme med påstander om hva som er rett og galt i forhold til gaupejakta. Og heller ikke kunnskaper nok til å si om gaupa blir forvaltet på best mulig måte her i landet.
  Men det er mange andre som har mye interessante innspill å komme med.
  Jeg stusser allikevel på enkelte innlegg. Det er tydeligvis noen som har lest seg godt opp på faktakunnskaper rundt hvordan den norske bestanden av gaupe skal forvaltes. Og jeg tviler ikke på at man har klare retningslinjer på hvordan dette skal gjøres. Men skal vi ta det som en selvfølge at dette praktiseres korrekt i alle områder? Har man full oversikt over gaupebestanden i alle områder hvor det blir åpnet for jakt...? Jeg mener detbør være rom for å stille spørsmålstegn ved dette. Som Ketil Olsen, er jeg også redd for at enkelte avgjørelser blir tatt bak et skrivebord.
  Men jeg håper jeg tar feil...

  Tommy Sørensen

  SvarSlett
  Svar
  1. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

   Slett
 26. Jeg ligger normalt lavt i terrenget når det gjelder slike diskusjoner jeg også. Men syntes det er greit at det blir stilt spørsmål om det så lenge diskusjonen ikke utarter seg å går på person. En setter f.eks ikke jegere i bås og stigmatisere dem med at vi vil utrydde rovdyrene i Norge. Jeg skjønner heller ikke hvorfor vi ikke skal jakte på disse kattedyrene ? Er det bærekraftige bestander av en art bør den jaktes på. Dette for å opprettholde likevekten som vi mennesker har forskiplet. Jeg ville sett tilstandene i Norge med en gaupebestand som hadde formert seg fritt ? I følge en forsker i Scanlynx kunne vi godt hatt 3000 gauper i Norge vist den ikke ble jaktet på. Bøndene og samene har vært skadelidene av gauper som har herjet i sau eller reinsflokkene, men ville sett bybefolkningens reaksjon i det øyeblikk deres Mons eller nusselige Passop blir spist opp og fortært i hagen til fru Hvermansen i byggefeltet ? Blir som de første rådyra kom til øya Gossen på 70 tallet. Alle syntes de fine dyra var velkommen , helt til bestanden eksploderte og de begynte å spise opp alt av roser og prydblomser. Nå har rådyrene ekspandert i så stor skala at beboerne vil ha skuddpremie på dem. Er dette tilstander vi ønsker ?

  SvarSlett
 27. Mye fornuftig i det du skriver terje.
  Det er viktig å kunne se debatten fra flere vinkler.
  Jeg er naturvandrer og naturfotograf. Jeg er opptatt av mine egne interesser, og er selvfølgelig mer bekymret for gaupene, enn jeg er for sauene. Og det gjør meg enda mer bekymret når jeg ser at gaupebestanden har gått nedover de siste åra (så sant disse fakta stemmer). Og jeg er nok ikke alene om å ønske at det var mere gauper og andre rovdyr her i landet enn det det er idag.
  Men hva om jeg var sauebonde, og hadde sauenæring som mitt levebrød?? Da hadde jeg nok vært mer bekymret for sauene. Dessuten er bøndene viktig for å ta vare på vårt kulturlandskap og holde liv i utkantnorge. Så selvfølgelig bør dems interesser imøtekommes.
  Nei... Dette er ingen enkel debatt. Vi er ikke mange mennesker i dette landet, men det bor allikevel folk overalt. Og der det er folk vil det alltid være konflikter.
  Hadde det ikke vært flott med ett eneste området i dette landet som var fri for slike konflikter...?
  Men det måtte vært et område uten mennesker...

  Tommy S

  SvarSlett
 28. Vi må ta vare på de få gaupene vi har. Det er så få igjen at de må vernes så de ikke blir utrydda. Punktum finale!

  SvarSlett
  Svar
  1. Hvilke forutsetninger har du for å bedømme gaupebestanden i Norge ? Er det bare idioter som jobber og bestemmer hvor mange gauper vi har ?

   Slett
 29. Hei
  interessant debatt, dog såvidt jeg har skjønt felles Gaupe for unngå både tap av beitedyr og vilt.
  Noen vil hevde at det er stor sport i noen miljøer etter å felle en Gaupe.
  Når det gjelder husdyr, dreier dette seg om for det meste Sau. Da må det vel også være fokus på hvilket ansvar Sauehold medfører i områder der man ønsker å opprettholde Gaupebestanden, da burde ikke ansvaret dreie seg om å kun fjerne farer for Sauen.
  Når det gjelder vilt, tror jeg det er en misoppfatning at viltbestanden bevares best mulig ved å fjerne rovvilt. De få rovdyrene vi har idag er viktig for å opprettholde kvaliteten på viltet ved å fjerne de dyrene som er svakest og sykest. Men siden mennesket også forvalter viltet er det klart at denne balansen mellom vilt og rovvilt kan bli unaturlig.
  Angående jakt og sport er det helt tydelig at jegere ikke driver dette som en 9-16 jobb, der oppgaven kun er forvaltning. Klart det er jevt å felle en Gaupe som er meget vanskelig, det er ikke få ganger jegere er stolte av å felle et bytte. Hva er det jegere fokuserer på etter rypejakt, jo antallet. Dette er ikke negativt, helt kult at noen liker dette, andre spiller fotball.

  Men det avgjørende og grunnleggende rundt tema er om vi ønsker å ha Gaupe i våre skoger. Dyrearter kommer og går, faktisk de fleste dyrene som har levd på jorden er borte. Men så lenge mennesket lever i den illusjonen at alt skal bevares får vi problemstillinger ala Gaupebestanden. Likevel er situasjoen idag at de fleste ikke vil at Gaupa skal dø ut. Og debatten over viser at det er forskjellige meninger, alt etter om man er jeger, wwf-tilhenger,bonde, politiker eller X.

  Etter min mening og utifra min kunnskap syns jeg Gaupebestanden beskattes noe hardt siden den er i vekst, jeg tviler på at den vokser grunnet beitedyr. Men siden våre politikere har bestemt at det skal være 65 ynglende Gaupepar, som det er anslagsvis, må fokus rettes mot våre politikere ikke jegere. Om vi hadde doblet antall Gauper til 1000 vil det både tilfredsstille jegere og dyrevernere...

  God Påske, BE

  SvarSlett